Mörker och halka i körkortsboken

körkortsbokenTvå delar som många blivande körkortsinnehavande människor oroar sig för är halkkörning och mörkerkörning. Bland annat därför att det är under dessa förhållanden som det sker flest olyckor. I körkortsboken beskrivs både halkkörning och mörkerkörning. I kapitlet om halkkörning i körkortsboken beskrivs de olika farorna när det är halt ute och vad du behöver veta. I körkortsboken beskrivs olika sorters halka, t.ex. underkylt regn, snösträngar och för bred plogning. Underkylt regn är när regndropparna fryser till is i samma stund dem träffar marken. Snösträngar är de spår som bildas när bilar kör på en väg som inte plogats, och för bred plogning är när plogbilarna har plogat så att vägarna ser bredare ut än vad de är. Riskerna med dessa olika moment och fler därtill beskrivs i körkortsboken. I kapitlet om mörkerkörning i körkortsboken får du även här lära dig riskerna som finns under natten. Fler vilda djur är ute och du kan inte se dem lika väl i mörket som i ljuset. Du får också lära dig hur ska göra med helljus och halvljus när du möter andra bilister eller ska köra om. Att blända någon kan innebära en fara för er båda två.