Idrott för alla

En väg in i föreningslivet.

Idrott för alla

En väg in i föreningslivet.

INKLUDERING

Inkludering handlar för oss om att alla som deltar eller vill finnas med i våra aktiviteter eller verksamhet ska känna sig välkomna.

Samarbete

Samarbete för oss är att vi ställer upp för varandra och vågar ta de jobbiga besluten för att vi ser att det är det bästa för barnen och ungdomarna

Glädje

Glädje är en kombination av miljö, förutsättningar och aktivitet. Vi försöker se helheten och vara medvetna om att våran attityd smittar av sig till andra.

Idrottens UNGDOMSRÅD

Elham
Aljasem

Josefine Niirola

Amin Abdullahi

Leen Nasri

Louise Egrer

Kediye Mohammed

Zilan Mercan

Disa Linnstrand

Disa Linnstrand

Foto: Helena Nygren

Beatrice Salomonsson

Foto: Helena Nygren

Roj Khalf

Foto: Helena Nygren

Fatime Bajrami

Foto: Helena Nygren

Elham
Aljasem

Våra verksamheter

Idrott för alla

I projektet ”Idrott För Alla” har vi fokus på att skapa olika aktiviteter och events. Vi vill skapa inkluderande engagemang där killar och tjejer möts och har roligt tillsammans. Med hjälp av ungdomsrådet och Skol-IF vill vi säkerställa ungdomars delaktighet i framtagningen av dessa aktiviteter och event. Målgruppen ska vara barn och ungdomar i åldern 7 till 20 år. Alla ska kunna delta och känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet, klasstillhörighet, funktionsvariationer, rasifiering, religin eller annan normbrytande bakgrund.

fotboll för tjejer

I projektet ”Idrott för tjejer” är fokus på utbildning och stärka tjejerna genom personlig utveckling. Många gånger så är det just tjejer som slutar tidigare än killar med sitt idrottande och det vi vill i projektet ”Idrott För Tjejer” ändra på. Vi vill behålla så många som möjligt så länge som möjligt inom idrotten och det kan vara som ledare, tränare, coach eller styrelseledamot.

Idrott för Tjejer

I projektet ”Fotboll För Tjejer” har vi som mål att hjälpa tjejerna att komma in i föreningslivet igenom fotbollen. Fotbollen blir ett verktyg för oss att skapa bron in i föreningslivet. Vi har därför en träningsgrupp på onsdagar kl 16.30-17.45 på onsdagar i piggilinhallen eller Hamarvallen varje onsdag. Tillsammans med Dunkers IF så har våra tjejer möjligheten att träna och spela match med Dunkers IF.

flens idrotts
hjärta

Genom att gå med i projektet och nätverket ”Flens Idrottshjärta” är du med och bidrar till möjligheten att öka Flens idrottsturism, Flens attraktivitet som plats att bo och verka i och barn och ungdomars möjlighet till en meningsfull fritid.

en väg in

Projektet ”En Väg In” vill bidra till att stärka relationen i när föreningslivet i kommun. Målet är att tillsammans skapa en ”win-win” situation för föreningslivet i Flens kommun. Genom att samverka kommer även invånarna och besökarna till Flens kommun uppleva bättre idrottsevenemang.

VÅRa ambassadörer

Våra ambassadör är våra ansikten utåt. Ambassadörskapet är ett samarbete för att inspirera andra till ett hälsosammare liv genom idrotten och rörelseglädje.

våra Samarbeten

Sörmlands Skol IF viktigaste uppdrag är att ungdomar har en positiv fritid . Därför är vi en stolt samarbetspartner till den otroligt häftiga satsning som görs i Flen.

Leif Dahlström (Ordförande, Sörmlands Skolidrottsförbund)

Att ingå i styrgruppen för Idrott För Alla i Flen är ett viktigt forum för att säkerställa och påverka så att initiativets verksamhet bidrar till en ännu starkare Idrottsrörelse i Flen där alla människor kan känna sig välkomna!

Jonas Nilsson (Verksamhetschef, RF SISU Sörmland)

Vi vill att alla tjejer ska få samma förutsättningar som alla andra, skapa möjligheten för dem att få komma in i föreningslivet samt erbjuda de en långsiktig träningsmöjlighet.

Lena Jensson (Tränare, Dunkers IF)

Vår Styrelse

Disa Linnstrand

Foto: Helena Nygren

Albin Borg

Medgrundare
Foto: Helena Nygren

Caxton Njuki

Caxton Sports Management

Beatrice Salomonsson

Foto: Helena Nygren

Merlin Vergon

kontakta oss